"İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2015 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı Kapsamında Desteklenmektedir."

ÖN KULUÇKA

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri modülü, üniversite genelinde girişimcilik kültürünü olusturan bir ekosistemi yapılandırarak girişimcilik faaliyetlerini yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi Önkuluçka Merkezi (İnventist) ile; yeni iş fikri sahiplerine mentorluk desteği verilerek, iş fikirlerinin her anlamda test edilmesi, geliştirilecek ürünlere yönelik pazar analizi yapılması, iş fikirlerinin ürüne dönüşme ve ticarileşme noktasında yapılması gereken faaliyetlerin her aşamasında gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlanmaktadır.
HEMEN BAŞVUR

KULUÇKA

İstanbul Teknokent Kuluçka Merkezi; yüksek katma değer oluşturacak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını ortaya çıkaran girişimcilik faaliyetlerini besleyerek model mekanizmaların oluşturulmasını ve bu süreci başarıyla tamamlayarak ticarileşen ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlanmasını hedeflemektedir.
Kuluçka firmaları; öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı hibe programlarından iş fikri desteklenen, önkuluçka programını başarıyla tamamlayan ve İstanbul Teknokent Proje Değerlendirme Komisyonunca iş fikri onay almış girişimcilerden oluşmaktadır.

Kuluçka Merkezi'nde yer almaya hak kazanmış girişimci firmalar;
Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinden, şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma faaliyetlerinden, altyapı ve ortak mekanları kullanacağı ücretsiz ofis desteğinden ve işletme gideri bedelinden muaf olacakları imkanlardan faydalanabilmektedir.
İNVENTİST HAKKINDA

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Yenilikçi İstanbul Mali destek programı kapsamında ‘İstanbul Üniversitesi Önkuluçka Merkezi’ projesi adı altında desteklenmekte olan İnventist;

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını, uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini sağlayan bir önkuluçka merkezidir.

Girişimciler iş fikri başvuruları ile İnventist bünyesinde özel bir programın parçası olarak; eğitim ve mentorluk sürecine, yatırımcılar ile buluşma olanağına, ulusal veya uluslararası girişimcilik programlarına başvurma fırsatına sahip olurlar.

BAŞVURU VE SÜREÇ

Başvuru
Girişimcilerin www.inventist.gen.tr adresi üzerinden Online başvurularını yapmasıyla başlayan başvuru süreci sırasıyla; yapılan online başvuruların ön elemeye tabi tutulması, ön elemeyi geçen iş fikri sahiplerinin juri karşısında sunum yapması ile devam ederek Juri tarafından 20 iş fikrinin seçilmesiyle son bulur.


Süreç
Web Portalı üzerinden toplanan iş fikirleri iki aşamalı bir eleme sistemine tabi tutulacaktır. İlk aşamada, fikrin teknoloji tabanlı olup olmadığı - form içeriğinin yeterli seviyede doldurulup doldurulmadığı kriterleri göz önünde bulundurularak İstanbul Teknokent tarafından bir ön eleme gerçekleştirilecektir.

TAKVİM
28 Kasım 2022
HABERLER
E-Bültene Kaydol:
Yeniliklerden ve Etkinliklerimizden Haberdar Olun!
"Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği İstanbul Üniversitesi Önkuluçka Merkezi Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.”